Pla d’acció municipal 2020-2023: programa de despeses corrents any 2021

Thursday 25 February 2021

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023: PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS ANY 2021

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 27/10/2020 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions en matèria de reparacions, manteniments i subministrament d’energia elèctrica per l’any 2021, per un import de 50.000,00 €.

L’import ha estat destinat al finançament de reparacions i manteniments de vehicles, maquinaria municipal, infraestructures i edificis endemés del subministrament d’energia elèctrica esmentada.

Accions del document