Presentació

Benvolguts i benvolgudes,

Des de l’àrea d’Urbanisme ens encarreguem d’aplicar els criteris bàsics per ordenar, transformar i conservar tant el sòl com el subsòl i el vol mitjançant la seva urbanització i edificació controlada.


Els plans urbanístics han de promoure el desenvolupament urbanístic sostenible, on es garanteixi la urbanització racional del territori tenint en compte la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics, culturals i arqueològics. En aquesta línia, ha d’impulsar millores urbanístiques, de mobilitat, de seguretat dels eixos turístics i dels nous pols d’activitats comercial que puguin haver-hi.


Entre els serveis que ofereix a la ciutadania hi ha la tramitació de les diferents figures de planejament urbanístic, de llicències d'obres, comunicacions prèvies d’obres, activitats, parcel·lacions, primeres ocupacions... També s'encarrega de la tramitació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, obres públiques, etc.


El servei d’Urbanisme és l’encarregat de desenvolupar el model de municipi previst al planejament. Actualment, el Consistori ha iniciat el procés de renovació del POUM , que es preveu es pugui enllestir durant aquest i màxim, el pròxim mandat. Aquest té per objectiu l’ordenació integral del territori, la definició del model d’implantació urbana, la protección de l’espai natural del Gorg i zones rurals, i les determinacions per al desenvolupament urbanístic tot donant resposta a les necessitats generades al municipi els darrers anys i, a la vegada, satisfer les futures.

 

CONTACTE TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC HORARI
Carme Rodilla 977800202   DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14
       

 

Accions del document