Presentació

ÀREA D’ENSENYAMENT

 

Els comesos de l’àrea delegada d’ensenyament de l’ajuntament de Creixell, a càrrec de la regidora PILAR ROMERO GRACIA són els següents:

 

1.- Ser interlocutor ordinari amb les diferents institucions públiques o privades, i col.lectius, l’objecte dels quals sigui la promoció i desenvolupament d’activitats relacionades amb les competències municipals en matèria d’ensenyament.

2.- La proposta de les actuacions i tasques a desenvolupar encaminats a la promoció de les àrees d’ensenyament.

3.- Promoure i planificar les propostes a desenvolupar en arts plàstiques i ensenyaments musicals.

4.- Promoció de l’éxit acadèmic de tot l’alumnat.

5.- Promoció del treball i aprenentatge significatiu en xarxa de la comunitat educativa.

6.- Suport i acompanyament a les actuacions d’atenció a la diversitat dels centres educatius.

7.- Impuls en l’àmbit comunitari d’accions d’orientació i acompanyament acadèmic i professional.

8.- Reducció de les desigualtats entre els col.lectius.

9.- Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.

10.- Donar suport a la funció educativa de les famílies.

11.- Promoció de tallers i sessions (in) formatives que ajudin a la funció educativa de les famílies i el desenvolupament de les seves habilitats parentals.

12.- Difusió de la informació relativa al sistema educatiu.

13.- Foment d’accions que afavoreixin la implicació i participació de les famílies en l’entorn escolar.

14.- Contribuir a millorar les condicions d’escolarització.

15.- Accés al sistema educatiu.

16.- Foment de la participació/implicació de l’alumnat al teixit associatiu del municipi.

17- Incentivació i suport per a la reincorporació al sistema educatiu.

18.- Implementació d’accions de suport i promoció dels projectes i actuacions al municipi.

19.- Promoció del coneixement dels recursos i serveis existents al municipi.

20.- Garantir la formació i aprenentatge al llarg de la vida.

21.- Definició de circuits i recursos flexibles per a l’aprenentatge de la llengua.

22.- Difusió de la informació relativa al sistema educatiu i els recursos que tenim al territori.

23.- Relacions amb les Associacions l’activitat de les quals es correspongui amb l’àrea delegada.

 

Regidora:  PILAR ROMERO GRACIA

Oficina d’Ensenyament: Edifici Cal Cabaler – Carrer Sant Jaume 4 – 43839 CREIXELL

Telf. 977 13 82 72

e-mail: infocreixell@creixell.cat

 

Accions del document