Facturació electrònica

Presentació de factures electròniques - e.FACT

Presentació de factures electròniques - e.FACT

En compliment de la normativa vigent, l'Ajuntament de Creixell incorpora a partir del 15 de gener de 2015 l'admissió de la facturació electrònica.

Cliqueu l'enllaç inferior que correspongui per tramitar les factures. A través d'aquesta secció podreu enviar i consultar l'estat de les factures presentades electrònicament. A més, també trobareu informació sobre eines per presentar efactures.


Bústia de lliurament de efactures de l’Ajuntament de Creixell:

                     Accedeix

Codi DIR3 de l'Ajuntament de Creixell: L01430509

 Què es considera e-factura, i com crear-la?

L'e-factura (o factura electrònica) és el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Les factures que es transmetin a les administracions públiques s'han d'ajustar al format Facturae, definit pel Govern Central. És un format estructurat XML que presenta l'avantatge de permetre fàcilment l'intercanvi d'informació entre els sistemes informàtics d'emissors i receptors. Podeu consultar la plana www.facturae.gob.es.

A la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya trobareu tota la informació que us cal per tal de generar e-factures.

 
Beneficis que aporta la factura electrònica als proveïdors

Els principals són:

- Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).

- Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.

- Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.

- Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

 

Qui i quan es pot fer servir el servei e.Fact?

Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Creixell, en qualsevol moment.

 

Com es generen factures electròniques

Com lliurar-les a l'Administració
a)   A través de la bústia de lliurament.
b)   A través de plataformes de serveis de facturació electrònica. web del Consorci Administració Oberta de Catalunya

Accions del document