Presentació

La Regidoria de les Noves Tecnologies va ser una de les incorporacions de la legislatura, conscients de la importància que tenen els avançaments tecnològics, i des de l'administració local ens esforcem en utilitzar aquestes innovacions al servei del ciutadà.

Estem vivint una transició de la societat industrial a la societat de la informació i del coneixement, la qual s’està produint d’una manera extraordinàriament accelerada que afecta a tots els àmbits de la vida, i entre ells s’inclou com un aspecte fonamental la revolució tecnològica que està suposant una nova transformació cultural de la qual l’administració n’és plenament conscient.

Adequar-se a aquests nous hàbits emergents és un repte ambiciós i decisiu per a tots i molt especialment per a l’Ajuntament que ha d’impulsar polítiques tendents a facilitar el coneixement i la utilització, per part de tots, d’aquests avanços tecnològics.

Plans i actuacions:

Les principals actuacions i prioritats d’aquesta regidoria són:

  • Aconseguir que tots els vilatans tinguin accés a una connexió adaptada al moment amb l’arribada de la fibra òptica a tot el municipi, si més no a la majoria.
  • Modernització i actualització del programari municipal.
  • Renovació tecnològica del maquinari de l’ajuntament.
  • Adaptació a les circumstàncies del moment (teletreball).
  • Actualització i manteniment del portal web municipal com a mitjà corporatiu principal del municipi.
  • Regularització de les xarxes deixant com a únics enllaços municipals els Instagram de Turisme, Biblioteca i CIR, i Facebook d’”Informació Ajuntament de Creixell”, Turisme, Biblioteca, Cal Cabaler i CIR. La resta de xarxes que incorporen el nom de Creixell al seu títol són particulars amb interessos polítics i/o personals.
  • La comunicació és una eina fonamental per al bon funcionament del municipi.
  • Treballem per a què la web i les xarxes socials serveixin per a fomentar la participació ciutadana,
  • Donar l’accés a la informació i la transparència als vilatans.

 

Accions del document