CIRD (Centre d'informació i recursos a les Dones)

El CIRD es un centre de recursos per a totes les dones. Es planteja com un servei integral que inclou totes les accions que tenen a veure amb la dona, a l’hora que s’ofereix com espai de suport i trobada a les entitats de dones del municipi.

Aquest recurs posa èmfasi al col·lectiu de dones de més de 40 anys, ja que comencen a ser més vulnerables a la feina i tenen més càrregues com per exemple, els rols i estereotips que s’han marcat al llarg de la historia.

  • Deteccions i derivacions als serveis especialitzats en atenció a dones en situació de violència de gènere si es cau.
  • Informació a les dones que necessitin demanar ajudes/recursos.
  • Xerrades de sensibilització i prevenció.
  • Tallers sobre tots els temes d’interès.
  • Dones que volen fer classes de pintura, yoga, ganxet.. tindran un espai on trobar-se.

El CIRD es troba a:

CONSULTORI LOCAL DE CREIXELL (Avinguda Valls,0)

Visites:

  • Trucar prèviament al telèfon 610 202 986

L'horari d'atenció al públic és:

Accions del document